Fel

Ajánlati Felhívások

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumentációk letöltése

Az egyes felhívások eléréséhez és letöltéséhez regisztráció szükséges.

A regisztrációval a regisztráló tudomásul veszi, hogy a regisztrációval egyúttal a fenti azonosító számú, vagy tárgymegjelölésű közbeszerzési eljárás dokumentumainak (Dokumentáció) teljes terjedelemben, közvetlenül történő letöltését is meg tudja indítani, ahhoz további hozzáférési adatok igénylése nem szükséges.

A regisztrációval egyidejűleg a regisztráló tudomásul veszi, hogy a letöltésről a rendszer automatikusan értesíti az ajánlatkérőt, amely értesítés a hozzáférhetővé tett dokumentum(ok) átvételének (letöltésének) igazolására szolgál a közbeszerzési eljárásban.

A regisztráló vállalja, hogy a letöltés esetleges sikertelensége (például megszakadása, a letöltött dokumentum(ok) sérülése, fájl vagy egyéb hibája) esetén arról e-mail vagy fax útján haladéktalanul értesítjük az ajánlatkérőt, egyúttal tudomásul veszi, hogy az értesítés elmaradásából fakadó hátrányos következményekért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

A letöltéssel egyidejűleg a regisztráló kijelenti, hogy a hozzáférhetővé tett dokumentum(ok)ban közölt valamennyi információt (például tervek, műszaki megoldások, egyéb adatok) bizalmas információkét kezeli, melyről harmadik félnek semmilyen adat ki nem szolgáltatható (kivéve, ha a részvételünkkel történő ajánlatadásban harmadik fél közreműködik, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett jogorvoslati eljárásokban való felhasználás). Az itt elérhető dokumentumok egésze, vagy részei kizárólag az ajánlattétel, valamint a dokumentum(ok)ban feltüntetett munkák céljára használható fel.

Egy regisztráció csak egy adott eljáráshoz nyújt hozzáférést!

Problémába ütközött? Írjon nekünk!

Kérjük oldja meg a kérdést, hogy lássuk, hogy nem robot